Vad kostar det?

Kostnaden att anlita juridisk rådgivning varierar bland annat efter tidsåtgång och svårighetsgrad. Det kan vara svårt att på förhand förutse ärendets omfattning beroende av hur ärendet utvecklar sig. När det rör sig om ett avgränsat ärende kan en ungefärlig kostnad normalt uppges.

Fast priser


För de flesta familjerättsliga ärendetyperna som testamente, bodelning etc. kan vi ofta ge fasta priser. Kontakta oss för mer information om vilka typer av ärenden vi kan ge fasta priser på.

Rättshjälp och rättsskydd


Allmän rättshjälp bygger på att du betalar för juridisk hjälp utifrån din ekonomiska förmåga. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp när du kontaktar oss.

Hemförsäkring / företagsförsäkring


Rättsskydd är en del av hemförsäkringen och företagsförsäkringen. Såväl privatpersoner som företagare kan utnyttja rättskyddet. Vi kontrollerar med ditt försäkringsbolag om du har rättskydd. Självrisken är normalt 20 procent vilket vanligtvis innebär att försäkringen i praktiken täcker ca 80 procent av ombuds- och utredningskostnaderna.